piramide
kaart

Piramide van vraag en aanbod

Met het Piramidemodel kunnen gemeenten en corporaties lokaal de vraag naar en het aanbod aan geschikte woningen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen bepalen. Het model maakt de nieuwbouw- of opplusopgave voor een specifiek gebied - een wijk, een dorpskern - duidelijk. SEV en Aedes vereniging van woningcorporaties ontwikkelden het model, in samenwerking met ABF Research en Schellekens advies.

Het Piramidemodel toont aan de linkerkant de mensen in een bepaald gebied, ingedeeld naar de mobiliteitsbeperking die zij hebben. Aan de rechterkant laat de Piramide het aanbod aan woningen zien dat geschikt of potentieel geschikt is voor mensen met een bepaalde mobiliteitsbeperking. Uit de proefgebieden blijkt een relatief grote opgave om woningen op te plussen van een naar twee sterren. De kleinere opgave aan driesterrenwoningen, zal waarschijnlijk vooral met nieuwbouw gehaald moeten worden.